Kriittisten raaka-aineiden asetuksesta päätetään Euroopan parlamentissa ensi viikolla

Julkaisuvapaa heti:

EU:n suunnitelmat vihreän siirtymän nopeasta toteutuksesta vaarantavat Suomen vesistöt ja talouden

Useat kansalaisjärjestöt ja asiantuntijat, mm. Rajat Lapin kaivoksille ry, Kansalaisten kaivosvaltuuskunta – MiningWatch Finland ry, Villilohi ry ja Lapin matkailuelinkeinon liitto (LME), ovat huolestuneet tekeillä olevasta kriittisten raaka-aineiden asetuksesta (Critical Raw Materials Act). Asetus on yhteiskunnallisesti erittäin tärkeä, sillä sen mukainen sääntely voi toteutuessaan aiheuttaa suuria riskejä Suomen vesistöille ja pohjavesille, elinkeinoille sekä Suomen kansalaisten perusoikeuksille omaisuuden turvaamisesta ja puhtaasta ympäristöstä.

Avoimessa kirjeessä ne vaativat, että vihreä ja digitaalinen siirtymä tulee toteuttaa kestävästi. Kirjeessä korostetaan, että kriittisten raaka-aineiden louhiminen ei saa pilata vesistöjä.

Asetuksella Euroopan unioni (EU) pyrkii varmistamaan, että niin sanottuja kriittisiä raaka-aineita saadaan riittävästi Euroopan teollisuuden tarpeisiin ja että omavaraisuutta raaka-aineiden tuotannossa pyritään nostamaan. Asetuksessa listataan kriittiset ja strategiset raaka-aineet sekä luokitellaan tietyt kaivoshankkeet strategisiksi. Luokittelusta päättäisi EU:n ylikansallinen toimikunta.

Tällaisille hankkeille annettaisiin nopeutetun luvituksen ohituskaista.

Asetukset ovat sitovia säädöksiä. Niitä on sovellettava kaikilta osiltaan kaikkialla EU:ssa.

Allekirjoittaneet pelkäävät, että Suomesta on tulossa raaka-aineiden tuottajamaa, kun taas raaka-aineiden kulutus tulee olemaan suurinta Keski-Euroopassa. EU:n näkökulmasta raaka-aineista teollisuudelle saatava hyöty voi olla suurempi kuin vesistön tilan heikentämisen aiheuttama haitta. Täten EU heikentäisi Suomen kaivosten ja akkuteollisuuden säätelyä, valvontaa ja riskien hallintaa entisestään.

Tarja Richard, EU:n rakennerahastoista vastaava johtaja, ilmaisee huolensa asetuksesta: “Tuottajamaiden ympäristösäännöksien heikentäminen on eräänlaista uuskolonialismia, jonka kohteeksi Suomi on akkumateriaalien tuottajana joutumassa.”

EU:n parlamentin odotetaan äänestävän asetusehdotuksesta 11. syyskuuta. Aiemmin äänestyksen ilmoitettiin olevan 4. lokakuuta, mutta EU on aikaistanut päätöstä. Koko laki olisi taputeltu kuudessa kuukaudessa.

”Jos strategisille hankkeille annetaan lupa ohittaa vesipuite- ja kaivannaisdirektiivin vaatimukset, hätäisesti ja huonosti toteutetut kaivoshankkeet voivat pilata kokonaisia vesistöjä ja pohjavesialueita”, arvioi yksi allekirjoittaneista, alue- ja kuntapoliitikko, Pelastetaan Päijänne -ryhmän perustaja Satu Jaatinen.

”Pankkiiritaustaisena tunnistan tilanteessa yhtäläisyyksiä vuoden 2008 finanssikriisin syihin: puutteelliseen säännöstelyyn, riskien hallintaan ja valvontaan.”

Myös matkailualalle on tärkeää, että turistit tulevat tulevaisuudessakin Suomeen puhtaan luonnon vuoksi.

Nopeasta lupakäsittelystä haittoja

Euroopan kriittisiä raaka-aineita käsittelevästä toimikunnasta yhdistykset mainitsevat, että sen tekemistä ylikansallisista päätöksistä ei saa syntyä ristiriitoja paikallisten lakien kanssa, kuten esimerkiksi kuntien itsemääräämisoikeuden kanssa. Johtokunnassa tulisi olla mukana myös kansalaisjärjestöjä.

Avoimessa kirjeessä arvostellaan etenkin EU:n esittämää 24 kuukauden nopeutettua lupakäsittelyä. Kaivos- ja akkuteollisuuden lupaprosessien nopeuttaminen on allekirjoittaneiden mukaan erityisen kyseenalaista, kun otetaan huomioon kaivannaisjätteiden aiheuttamat pitkäaikaiset ympäristöhaitat.

”Talvivaaran ympäristöonnettomuus vuonna 2012 on hyvin tunnettu esimerkki siitä, mitä voi tapahtua, kun luvat on myönnetty nopeasti ja puutteellisin tiedoin”, Satu Jaatinen sanoo.

Avoimen kirjeen mukaan tulee varmistaa, että Suomi harmonisoi EU:n kaivannaisjätedirektiivin lainsäädäntöönsä. Kaivannaisjätedirektiivi kieltää vesistöjen pilaamisen pitkänkin ajan kuluessa.

 

Yhdistysten ja yhteisöjen allekirjoitukset

Rajat Lapin kaivoksille ry
Kansalaisten kaivosvaltuuskunta – MiningWatch Finland ry
Villilohi ry
Lapin matkailuelinkeinon liitto, Finnish Lapland Tourist Board ry
Muonion paliskunta
Pro Ylläs
Äkäslompolon kyläyhdistys ry
Pro Kuusamo ry
Ylitornion-Pellon Luonto ry
Sompion Luonnonystävät ry
Pelastetaan Kolin maisemat
Ei kaivosta Pyhä-Luoston alueelle

 

Asiantuntijoiden allekirjoitukset

Satu Jaatinen, KTM, kunta- ja aluepäättäjä, rahoitusmarkkinoiden asiantuntija, Pelastetaan Päijänne -ryhmän perustaja.
Tarja Richard,  FT, EU:n rakennerahastoista vastaava hallintojohtaja, Marseille, Ranska
Peter Brandt, DI, yrittäjä, tiivisrakenneasiantuntija
Helvi Heinonen-Tanski, MMT, dosentti Itä-Suomen yliopisto
Leif Ramm-Schmidt, DI, kemia, yrittäjä, erikoisala teollisuuden vaativien jätevesien käsittely
Niina Helistö, maanmittari, ent. kaivostyönjohtaja, Rajat Lapin kaivoksille ry:n perustaja
Mika Merkku, poromies, Rajat Lapin kaivoksille ry:n puheenjohtaja
Miisa Mink, KTM, yrittäjä, Saimaa ilman kaivoksia ry:n perustaja ja puheenjohtaja
Marjo-Riina Alhainen, luonnontuoteneuvoja, Saimaa ilman kaivoksia ry:n perustaja
Marianne Juntunen, FT biokemia, DI
Jari Natunen, FT biokemia, Suomen luonnonsuojeluliiton erityisasiantuntija, Kansalaisten kaivosvaltuuskunta – MiningWatch Finland ry puheenjohtaja.

 

Lisätietoja antavat:

Satu Jaatinen, ekonomi, kunta- ja aluepoliitikko, 0400 328 868, satu.jaatinen@gmail.com
Peter Brandt, rakennus DI, geoteknikko, tiivisrakenneasiantuntija, 0400 405 949, peter.brandt@pwboy.fi

Piditkö artikkelista?

Jaa Facebookissa
Jaa Twitterissä (X)