Merkittäviä puutteita Suhangon kaivoksen ympäristö- ja vesiluvan hakemuksessa

Suhanko Arctic Platinum Oy on hakemuksensa dokumenteissa julkaissut pato- ja tiivisrakennesuunnitelmansa, jotka on yhtiölle laatinut tunnettu suomalainen AFRY Finland Oy. Lupaprosessissa AVI on vaatinut lisäksi rinnakkaisarvioinnin, joka on teetetty riippumattomalla kansainvälisellä patosuunnitteluun perehtyneellä asiantuntijakonsultilla WSP:llä. Tämä on ensimmäinen kerta Suomessa kun näin on toimittu ja arviointi on karua luettavaa. Raportissa ilmeni merkittäviä puutteita patorakenteissa ja kyseenalaisia ratkaisuja, jotka ovat uhka ympäristölle. Samanlaisia ratkaisuja käytetään myös Kevitsan kaivoksessa. (Linkki raporttiin löytyy alhaalta)

Suhangon kaivosta ollaan perustamassa Ranuan kuntaan ja se laskisi jätevedet Kemijokeen Tervolan kohdalla, josta ne kulkeutuisivat Perämeren mataliin vesiin. Kaivoksella olisi laajoja ympäristövaikutuksia myös Simojokeen, joka on lohijoki ja Natura-aluetta. Ongelmana on kaivoksen suotavat pato- ja tiivisrakenteet, jotka ovat samanlaisia kuin Sodankylän Kevitsassa, missä turvetta käytetään yhtenä eristeenä. Ympäristövaikutukset olisivat pahimmillaan kaivoksen sulkemisen jälkeen noin 15 vuoden päästä, kun pohjavesipumppaukset lopetetaan. Näin on tapahtunut Kevitsassa, jossa raskasmetalleja on vuotanut pohjavesiin viimeiset 10 vuotta.

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen:

•⁠ ⁠Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen)
•⁠ ⁠Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti.
•⁠ ⁠Alkuperäinen päivämäärä on 29.1.2024 menessä. Eri tahot ovat hakeneet kuitenkin lisäaikaa, sitä on myönnetty tähän menessä 28.3.2024 saakka. Lisäaikaa on myönnetty mm. siksi, että aineisto on äärettömän laaja, liitteitä on n. 150 kpl ja sivuja on tuhansia.

Lisäaikaa voi hakea AVI:sta:

• Ympäristöylitarkastaja Johanna Ojala, 0295 018 791
• Ympäristöylitarkastaja Petteri Rantala 0295 018 722
• ymparistolupa.pohjois@avi.fi
• etunimi.sukunimi@avi.fi

Lataa raportti tästä (PDF) >>

Piditkö artikkelista?

Jaa Facebookissa
Jaa Twitterissä (X)